Sabtu, 25 Januari, 2020
Informasi Damai
Archives by: Fathor Rahman MD

Fathor Rahman MD

Fathor Rahman MD Posts

Banjir Harus Berlalu, Kekhalifahan Harus Tumbuh

Banjir Harus Berlalu, Kekhalifahan Harus Tumbuh
Suara Kita
Tuhan membocorkan sebuah dialog dengan para malaikat sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi. “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Malaikat sempat mempertanyakan iradah itu. Tuhan menjawabnya; “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” Ketika itu, Tuhan menyuruh Adam memperlihatkan kemampuannya menyebut nama-nama benda di depan malaikat. Malaikat pun tunduk, menerima iradah Tuhan. (QS: 2:30). Dari dialog Tuhan dan malaikat kita paham, di antara tujuan penciptaan manusia ...
Read more 0
Translate »